Verzekeringen en tussenkomsten

VERZEKERING

Wat te doen bij een sportongeval? 

Bij een sportongeval tijdens de training of op weg naar de training van Hermes Volley moet meteen een aangifteformulier van Ethias worden ingevuld. Deze formulieren kan je hier afprinten of liggen ter beschikking in de Mister V arena. Gelieve het ingevuld formulier zo snel mogelijk terug te bezorgen, uiterlijk binnen de 5 dagen na het ongeval, via de gele postbus in het materiaalhok. Rubriek 1 "identiteit van de verzekeringsnemer" moet niet worden ingevuld. Vergeet het medisch attest van de geneesheer niet! 

AANGIFTEFORMULIER

ATTEST TUSSENKOMST LIDGELD MUTUALITEITEN

Attest voor tussenkomst van het lidgeld moeten net zoals verzekeringspapieren in de gele postbus in het materiaalhok gestoken worden.


TUSSENKOMST LIDGELD STAD OOSTENDE

Het Stadsbestuur verleent ook in 2017 aan alle Oostendse jongeren tot maximum 19 jaar die aangesloten zijn bij een Oostendse sportvereniging, een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Ook wie een SNS-pas heeft (Sport na School) komt in aanmerking. De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend. Het wil zo het sporten in clubverband aanmoedigen en de jonge clubleden een duwtje in de rug geven. Indien het lidgeld minder is dan de subsidie, wordt het volledige lidgeld aan de betrokkene terugbetaald.

Hoe aanvragen?

Via het digitaal loket van de Stad Oostende. 
Opgelet: De uiterste datum voor het aanvragen van de subsidie is 31 oktober 2017.KLIK HIER voor digitale aanvraag